Stichting de Inzet is een stichting die zich ten doel stelt dagbesteding te leveren aan mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. Wij leveren in principe activerende begeleiding welke zich onderscheidt van ondersteunende begeleiding doordat activerende begeleiding de aandoening, beperking of handicap niet voor gegeven aanneemt, maar juist daarop ingrijpt. Met activerende begeleiding wordt de cliënt geleerd om te gaan met de (gevolgen van) de aandoening. Uitgangspunt hierbij is dat ieder individu de mogelijkheid krijgt in de samenleving te staan. Een belangrijk onderdeel hiervan is met plezier naar het ‘werk’ gaan, zichzelf kunnen ontplooien en ontwikkelen. Dagbesteding word op maat geleverd, en daarin is de Inzet zeker uniek.