Een specifiek op autisme spectrum stoornissen afgestemde methodiek. TEACCH staat voor “Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children”. De methodiek is opgebouwd in een zestal stappen, waarvan de 1e: het introduceren, het vertrouwd raken met de thematiek van autisme, de kern vormt. TEACCH Gentle Teaching is ontwikkeld in de Verenigde Staten door J. McGee & F.J. Mescalino. Siepkamp heeft een voor ons land toegankelijke publicatie geschreven. Naast een preventieve en ontwikkelingsgerichte bruikbaarheid is er een belangrijk accent gelegd op de behandelingsmethodiek t.b.v. gedrags- en psychische problemen (Peeters). Gentle Teaching Een vanuit Amerika ontwikkelde methode (SFT: Solution Focused Therapy). Vanaf de jaren tachtig (Berg, Shazer e.a.) vooral uit weerstand tegen bestaande psychotherapie, wordt daarbij ‘gefocust op de manieren waarop mensen oplossingen vinden’. De oorsprong ligt in communicatie- en systeemtheorieën en (cognitieve) gedragstherapie (M.H. Erikson, J. Haley e.a.). Oplossingsgericht werken
 Sociale Vaardigheidstraining 
Vergelijkbaar met assertiviteit- en weerbaarheidstrainingen, is ook de SoVa een concrete training in sociale vaardigheden en zijn er verschillende toepassingen. De basis ligt in de bekende Goldsteintrainingen. SoVa-trainingen richten zich op het normale sociale verkeer.
Ontwikkelingsgericht begeleiden Het gaat om het bevorderen van autonomie in concrete ontwikkelingskansen, dan wel het versterken van de vaardigheden voor het leven van alledag, waaronder de sociaal-emotionele mogelijkheden.
First Things First First Things First Behandelmethodiek t.b.v. SGLVG Een methodiek die gericht is op de sociaal-emotionele problematiek en een verstandelijke beperking. De kern daarvan wordt bepaald door de verstoringen in de ik-ontwikkeling en emotieregulatie.